سری اول جک های سرکاری!!!

یه بغل گل رز با یه دنیا احساس با یه سبد ستاره . می دم بهت ببر سر چها راه بفروش سودش نصف نصف !

.

.

.

تو تک درخت زندگی من هستی که الاغم را به آن می بندم

.

.

.

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ می گه من از شیشه پاک کن استفاده می کنم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید